Eftersom vi ligger mitt i Skåne är det inte långt någonstans.