• Vid avbokning som sker mer än fyra veckor innan hyresperiodens början, återbetalas hela det inbetalda beloppet förutom bokningsavgiften.
  • Vid avbokning två till fyra veckor innan hyresperiodens början återbetalas 50% av det inbetalda beloppet, förutom bokningsavgiften.
  • Vid avbokning mindre än två veckor innan hyresperiodens början, sker ingen återbetalning.